BLOG

'To be a succesfull farmer one must first know the nature of the soil'

door Ir. G.A. (Gijsbrecht) Gunter

De bodem vormt de grond onder ons bestaan. Letterlijk en figuurlijk. Want een gezonde en vruchtbare bodem levert ons water, grondstoffen en voedsel. En zolang we nog niet het vermogen hebben om eigenhandig nieuwe bodems met gewenste teelteigenschappen te creëren, is het des te belangrijker om het beste uit onze bestaande bodems naar boven te halen.

En dat begint altijd met optimaliseren. Want een goed voorbereide bodem leidt tot een hogere Nederlandse uienopbrengst en een beter rendement. Dat is ieder jaar opnieuw complex maatwerk en vraagt om veel boerenwijsheid. En daar beschikt een Hollandse uienteler nou juist gelukkig in zeer ruime mate over.

Hij weet in het late najaar de grond van zijn uienperceel precies op tijd te ploegen, of maakt soms een weloverwogen keuze om dat juist niet te doen. Het mag er dan niet te nat, maar zeker ook niet te droog zijn. Hij bepaalt zijn ploegsneden uitermate zorgvuldig. Even hoog en even breed en uniform in de lengte. In de juiste richting en op de juiste diepte. Activeert voor de winter nog het bodemleven met onderploegde groenmest van zijn tussengewas. Vermijdt valse kluiten. Koestert zijn toekomstig uienperceel, want de ui is een gevoelig gewas en de Hollandse uienteler weet dat als geen ander.

Zo start de levensreis van een nieuwe Hollandse ui. In het beschermde gezelschap van één van zijn belangrijkste metgezellen: de uienteler.

Net als topsporters bereiden Nederlandse uientelers zich optimaal voor op het nieuwe uienseizoen. Bodemstructuur, bodemgesteldheid en bodemkwaliteit komt bij de uienteler dan ook steeds hoger op de agenda te staan. Duurzaam en rendabel uien telen, lukt alleen op een gezonde bodem die heel zorgvuldig in topconditie wordt gebracht. Zoals de Griekse schrijver Xenophon het in 400 v.C. het al zeer treffend verwoordde: To be a succesfull farmer one must first know the nature of the soil.  

 

degbesfrnlpt