veiligheid

Nederland loopt wereldwijd voorop op het gebied van gecertificeerde voedselveiligheid. Er worden controle- en registratiesystemen toegepast voor het product, hygiëne, gewasbescherming, water, locatiebeheer, onderhoud van de machines en de sociale aspecten. Hollandse uientelers analyseren voor het zaaien zorgvuldig de bodem en zijn mede daardoor in staat ziekten en plagen in hun bodem of het gewas in een zeer vroeg

stadium te detecteren en effectief te bestrijden.

Door het toepassen van een geïntegreerde aanpak in combinatie met computer-alerts en apps kan men de ziektedruk minimaliseren. Steeds vaker worden bij de verwerking daarnaast optische camera’s en geavanceerde infraroodtechnologie ingezet om het binnenste van de Hollandse ui te scannen.

degbesfrnlpt